МАГАЗИНИ: 816-49-34,35,36,37; факс: 988-01-00 | ОФИС: 816-49-10, 15; факс: 816-49-16 -» още..
Сервизни услуги:
Сервизните услуги на продуктите са важна част от клиентската поддръжка на "Комел Софт Мултимедия". Нашият сервиз съществува от самото начало на дейността ни и извършва гаранционен и
извънгаранционен ремонт на клиентски устройства, както и инсталиране, конфигуриране и диагностика на софтуерни системи.
Проверка на статуса на сервизна поръчка:
С помощта на долната форма можете да проверите статуса на поръчката, подадена в нашия сервиз.
За целта ще са Ви необходими номер на поръчката и парола за достъп, които се генерират и отпечатват върху сервизната карта.
Моля прочетете внимателно упътването за on-line проверка преди да използвате формата!
номер поръчка:
парола:
Упътване за on-line проверка на сервизна поръчка:
On-line проверката на статуса на сервизните поръчки се прави за Ваше удобство.
Целта е да сте в течение на състоянието, в което се намира оставения за ремонт при нас продукт без да е необходимо да се обаждате по телефона или да идвате на място в сервиза. За тази цел има внедрена система за контрол върху сервизните поръчки.
При издаването на сервизната карта Вашата поръчка получава уникален номер и парола в нашата база данни, които се използват за on-line проверка на статуса. Погрижете се въпросната информация да не достига до неоторизирани от Вас лица. Въведете номера и паролата от сервизната карта в горната форма и натиснете бутона "Проверка...".
Ако не сте сигурни в данните, които въвеждате, натиснете "Изчистване" и ги въведете отново.
Спазвайте точния разряд на символите при въвеждането на паролата!
Номерът на поръчката се намира в горния ляв ъгъл на сервизната карта:
Паролата за достъп се намира в долния десен ъгъл на сервизната карта:
Сервизни услуги - условия, видове, цени:
Изтеглете в PDF format
Сервизът на "Комел Софт Мултимедия" ЕООД извършва гаранционни и извънгаранционни сервизни услуги при следните процедури и условия:
Последователност на сервизното обслужване:

Ремонтът на продукти в сервиза на "Комел Софт Мултимедия" ЕООД се извършва в следния ред:

 1. Устройството се доставя в сервиза от клиента или упълномощено от него лице, регистрира се в системата за контрол на поръчките, и се отпечатва сервизна карта в 2 екземпляра, подписана от клиента (упълномощеното лице) и служител на "Комел Софт Мултимедия".
  Единият екземпляр се предава на клиента и трябва да бъде пазен и предоставен от него при приключване на поръчката.
 2. Издава се резолюция на проблема от сервизен техник на "Комел Софт Мултимедия"
 3. Сервизен техник извършва ремонт на устройството, определя се цена за ремонта (ако има такава) или се издава препоръка за подмяна.
 4. Устройството се предава на клиента (или упълномощеното от него лице), при което се съставя и отпечатва допълнение към сервизната карта, в което се описва хронологията на ремонта - резолюция, ремонтни дейности и т.н. Допълнението се отпечатва в 2 екземпляра, единият от които остава у клиента.
  Устройството напуска сервиза на фирмата единствено след издаването на това допълнение!
Гаранционни условия:
Гаранционният сервиз се извършва само при представена оригинална гаранционна карта. При всички останали случаи ремонтът ще бъде извършен по цени, определени от Tарифата за услуги и ремонти на сервиза на фирма "Комел Софт Мултимедия".
Всички гаранционни поръчки се обслужват с предимство пред извънгаранционните, независимо от реда им на постъпване в сервиза.
Стоката се ремонтира безплатно в гаранционния период при всички случаи, освен когато:
 • Има опит за промяна на конфигурациите или схемите; използвани са некачествени консумативи; нарушен е външния вид; правен е опит за отстраняване на дефект от неоторизирани от фирма "Комел Софт Мултимедия" ЕООД лица;
 • има поправки или промени върху фактурата или гаранционната карта.
 • Повредите са причинени не по вина на доставчика, като лош транспорт, лошо съхраняване, неправилна експлоатация, неизправност или големи колебания в електрическата мрежа, природни стихии и неспазване на указанията в съпровождащата документация.
 • Проблемите са от софтуерен характер.
 • Повредите са причинени от други устройства и уреди, използвани съвместно с доставената техника. Гаранцията не покрива консумативните материали (касети, ленти, дискети и др.).
 • Не се считат за гаранционни повредите, дължащи се на механични усилия.
 • Гаранционният и извънгаранционният сервиз се извършват за не по-малко от 48 часа.
Допълнителни условия:
 • При подмяна на дефектирал модул или разширение на системата, то към гаранционната карта се добавя друга такава, която се счита за неразделна нейна част.
 • Сервизът не носи отговорност за устройства, непотърсени в срок от 30 дни
Тарифа за услуги и ремонти:
Диагностика
10.00 - 20.00 лв.
Инсталиране на операционна система ***
20.00 лв.
Инсталиране на драйвери (за 1 продукт)
5.00 лв.
Инсталиране на програмен продукт ***
10.00 лв.
Проверка за вируси
10.00 лв.
Отстраняване на вируси
по споразумение
Инсталиране на периферия (джойстици, мишки, дискови у-ва)
10.00 лв.
Настройка на софтуер за достъп до Интернет
20.00 лв.
Ремонт на монитори (мин. цена, без рез.части)
25.00 лв.
Ремонт на захранващи блокове (без рез. части)
18.00 лв.
Почистване на четящи у-ва (CD, DVD...)
15.00 лв.
Почистване на мишки
5.00 лв.
Почистване на клавиатури
10.00 лв.
Профилактика на мастиленоструйни принтери
20.00 лв.
Профилактика на лазерни принтери
20.00 лв.
Други услуги
по споразумение
*** ВНИМАНИЕ:
ВСИЧКИ ПОСОЧЕНИ ЦЕНИ СА БЕЗ 20.00% ДДС !
Сервизът работи само с лицензиран софтуер, доставен от клиента или закупен от магазина на фирмата.
Посочените цени не включват резервните части и консумативи.
Copyright ©: 1997-2022, Comel Soft Multimedia, Ltd.
Use with IE 5.x, Netscape 6.x, Mozilla 1.x, Opera 5x and above; 800x600 and higher
system status: you are visitor 924,394 since 02.08.2001 - show stats | products count: 2,926
L A M P site | webDev by V. Vassilev